Historia
Historia Sanktuarium
Parafię św. Józefa na wolskim osiedlu Koło erygował 31 marca 1938 r. kard. Aleksander Kakowski z części parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach oraz warszawskich parafii św. Wawrzyńca i św. Wojciecha. Jej pierwszym proboszczem został ks. Jan Sitnik. Już 17 kwietnia 1938 r. odbyła się ceremonia poświęcenia drewnianego kościoła, wzniesionego według projektu inżyniera Feliksa Michalskiego. Był to obiekt tymczasowy, gdyż wkrótce proboszcz przystąpił do zakładania fundamentów pod znacznie większy kościół murowany. W czasie II wojny światowej we wrześniu 1944 r. żołnierze niemieccy spalili drewniany kościół, fundamenty kościoła murowanego i plebanię, a mieszkańców osiedla wypędzili. Proboszcz wraz z garstką parafian schronili się we wsi Górce.

Po wyzwoleniu Warszawy ks. Sitnik powrócił na Koło i podjął trud odbudowy domu Bożego. Odnowioną plebanię oraz dzwony poświęcił 17 maja 1948 r. prymas August Hlond. Poświęcenia kościoła w stanie surowym dokonał 6 sierpnia 1951 r. prymas Stefan Wyszyński. Prace budowlane i dekoracyjne trwały jeszcze przez 12 lat. W 1955 r. artyści Józef Sławiński i Michał Baranowski ukończyli polichromię we wnętrzu kopuły, na której przedstawiono Ojców i Doktorów Kościoła. Ci sami artyści wykonali później w prezbiterium okazałą polichromię, ukazującą św. Józefa z Dzieciątkiem. W 1956 r. ukończono stacje Drogi Krzyżowej na ścianach naw bocznych. Konsekracji kościoła dokonał 1 czerwca 1963 r. kard. Stefan Wyszyński. Pod koniec lat siedemdziesiątych wykonano sześć witraży według projektu Marii Hiszpańskiej-Neuman. Była to ostatnia inwestycja zrealizowana na zlecenie budowniczego kościoła na Kole.

Ksiądz Jan Sitnik zmarł 12 stycznia 1978 r., a nowym rządcą parafii został ks. Leopold Bogdan Sotkiewicz, który rozpoczął budowę domu katechetycznego. Proboszcz przywiązywał dużą wagę do wiązania życia parafialnego z życiem Kościoła w Polsce i na świecie oraz inicjował różnorakie akcje pomocy potrzebującym. W gorliwej i różnorodnej pracy duszpasterskiej przeszkodziła mu nieuleczalna choroba, która doprowadziła do jego przedwczesnej śmierci
4 grudnia 1985 r. Trzecim proboszczem parafii został ks. Jan Sikorski, który rozpoczął urzędowanie 12 stycznia 1986 r. Znakiem rozpoznawczym parafii pod jego rządami stała się nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu. W 1986 r. ks. Sikorski na prośbę parafian otworzył drzwi kościoła na cały dzień, a od wiosny 1987 r. także w godzinach nocnych. Wnętrze świątyni wyposażono w wielki krucyfiks oraz rzeźby i tablice różańcowe autorstwa Gustawa Zemły.
W kwietniu 2001 r. w parafii pojawiło się nowe miejsce kultu z posągiem Chrystusa Miłosiernego u zbiegu ulic Górczewskiej i Deotymy, które szybko stało się punktem centralnych obchodów Święta Bożego Miłosierdzia dla Warszawy.

Nowy etap w życiu parafii rozpoczął się 2 lipca 2006 r. wraz z objęciem urzędu proboszcza przez ks. Zbigniewa Godlewskiego, który podtrzymywał tradycje duszpasterskie poprzedników oraz zaproponował parafianom szereg nowych inicjatyw. Z wieczystą adoracją związał comiesięczne spotkania formacyjne, które służą pogłębianiu świadomości eucharystycznej osób adorujących. W kwietniu 2012 r. zorganizował I Forum Krajowe Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach, które dało początek regularnym spotkaniom wspólnot adorujących Jezusa Eucharystycznego w całym kraju i stało się okazją do wymiany cennych doświadczeń w praktyce adoracji. Jubileuszowe X Forum także odbyło się w kościele na Kole w maju 2022 r. Nastąpił również rozwój kultu Miłosierdzia Bożego, do którego impuls dał kard. Kazimierz Nycz. W 2007 r. arcybiskup metropolita warszawski prosił, by miejsce u stóp posągu Pana Jezusa w parku Moczydło uczynić „Warszawskimi Łagiewnikami”. W 2013 r. przeprowadzono gruntowny remont kościoła, polegający na wymianie części tynków wewnętrznych, usunięciu zawilgoceń, wymianie instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, malowaniu ścian, renowacji posadzki, nowym umeblowaniu prezbiterium oraz doświetleniu świątyni. Parafia prowadzi bogatą działalność wydawniczą. Tylko w latach 2006–2021 jej nakładem ukazało się kilkadziesiąt publikacji książkowych o tematyce teologicznej, historycznej i okolicznościowej oraz wydawane były tygodniki parafialne.

Najbardziej doniosłym wydarzeniem w najnowszych dziejach parafii było ustanowienie w kościele na Kole sanktuarium diecezjalnego św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, którego dokonał 19 marca 2021 r. kard. Kazimierz Nycz. Z roku na rok w sanktuarium wzrasta liczba inicjatyw służących propagowaniu kultu św. Józefa. W 2007 i 2008 r. zorganizowano dwie peregrynacje kopii cudownego obrazu Najświętszej Rodziny z Kalisza. W 2008 r. grupa naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego potwierdziła, że obraz przedstawiający św. Józefa z Dzieciątkiem jest oryginalnym dziełem śląskiego malarza
Michała Leopolda Willmanna – najwybitniejszego przedstawiciela śląskiego malarstwa barokowego w XVII wieku. W 2022 r. wystrój prezbiterium dopełniono cyklem obrazów przedstawiających siedem radości i siedem boleści św. Józefa autorstwa Agnieszki Słodkowskiej. 30 października 2022 r. nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio, poświęcił relikwiarium, do którego kilkaset relikwii oprawionych w relikwiarze ofiarował wikariusz, ks. Leszek Kuźmiński.

Skip to content