Obrazy
Radości i smutki św. Józefa
Św. Józef to patron na trudne czasy. Sam przeżył wiele niebezpieczeństw i trudności, związanych z sytuacją swojej rodziny, z zagrożeniami, jakie na nią spadały ze strony ludzi. Potrafił jednak wszystkiemu stawić czoła. Stanął na wysokości zadania, jako mąż, ojciec rodziny, jako wierzący w Boga człowiek. Dlatego z pewnością można i należy brać z niego przykład i zwracać się o pomoc do niego. Pierwsze i do niedawna jedyne przedstawienie „Radości i smutków św. Józefa” mogliśmy podziwiać w barokowym kościele św. Józefa w Krzeszowie na Dolnym Śląsku. To właśnie tam znajdują się freski pędzla Michaela Willmanna opowiadające o życiu św. Józefa. Od 19 marca 2021 roku, także nasze sanktuarium św. Józefa może również poszczycić się serią obrazów przedstawiającą życie patrona. „Radości i smutki św. Józefa” to 14 obrazów wykonanych w technice malarstwa olejnego na płótnie, każdy o wymiarze 130 x 120 cm, które ukazują niezwykłe losy Opiekuna Zbawiciela i Oblubieńca Maryi. Obrazy zostały umieszczone w kwaterach w bocznych ścianach prezbiterium. Z lewej strony znajduje się 7 Radości św. Józefa.

Pierwszy z obrazów, najniżej usytuowany przedstawia Zaślubiny Maryi i Józefa. Chronologiczne ustawienie obrazów prowadzi coraz wyżej.

Druga Radość – Powołanie Józefa na Opiekuna Zbawiciela przedstawia Anioła, który nawiedza we śnie św. Józefa.

Trzecia Radość – Narodziny Dzieciątka Jezus.

Czwarta Radość – Pokłon Pasterzy.

Piąta Radość – Ofiarowanie w świątyni.

Szósta Radość – Znalezienie Jezusa w świątyni.

Siódma Radość – św. Józef raduje się w niebie.

Na bocznej ścianie prezbiterium, z prawej strony znajduje się 7 Smutków św. Józefa:

Smutek Pierwszy – Zdziwienie Józefa brzemiennym stanem Maryi.

Smutek Drugi – Poszukiwanie noclegu w Betlejem.

Smutek Trzeci – Circumcisio Domini (Obrzezanie).

Smutek Czwarty – Ucieczka do Egiptu.

Smutek Piąty – Rzeź niewinnych dzieci.

Smutek Szósty – Poszukiwanie Jezusa.

Smutek Siódmy – Śmierć świętego Józefa.

Całość wystroju uzupełniają dwie kompozycje malarskie przedstawiające Świętą Rodzinę:

z lewej strony „3 Serca” oraz po prawej stronie „Pocałunek św. Józefa”. Autorką obrazów jest warszawska malarka i nasza parafianka, pani Agnieszka Słodkowska.

Jan Paweł II w encyklice poświęcone św. Józefowi „Redemptoris custos” pisał:

„Kościół przemienia swoje potrzeby w modlitwę. Przypominając, że Bóg powierzył młodość naszego Zbawiciela wiernej straży św. Józefa, prosi Go,
by pozwolił Kościołowi wiernie współpracować z dziełem zbawienia, by dał mu taką samą wierność
i czystość serca, z jaką Józef służył Słowu Wcielonemu, by mógł, za przykładem i wstawiennictwem Świętego, postępować przed Bogiem drogami świętości
i sprawiedliwości”.

Radości św. Józefa

Smutki św. Józefa

Obrazy

Skip to content